Menu

SIR certificaat-ja-nee : ja (SIR ABB)
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen cursus,
            3e dag examen
Symbool geldigheid: 3 jaar

SIR certificaat-ja-nee : ja (SIR TAB)
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen cursus,
            3e dag examen
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus Adembescherming B

Opleiden voor de SIR certificaten AB-B en TA-B

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor het certificaat Adembescherming B (AB-B) of Toezichthouder Adembescherming (TA-B).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De cursus gaat over de werking van het ademluchttoestel en de life support unit en hoe hiermee veilig werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van de cursus weet de deelnemer welke beschermende middelen nodig zijn en kent hij de beperkingen van de menselijke ademhaling.

Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek adembescherming.

Onderwerpen cursus

  • Doel adembescherming
  • Definities
  • Wet- en regelgeving
  • Verantwoordelijkheden
  • Adembeschermingapparatuur en hulpmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Praktijk oefeningen

Voor het werken onder IDL-omstandigheden (levensbedreigend) en onder stikstof is adembescherming C noodzakelijk.

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

 

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een opleiding op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

Adembescherming-DERC Advies-1

Oefening in praktijksituatie

Adembescherming-DERC Advies

​Werking ​luchtfles 

Adembescherming

​Werking ademluchtdruk

​Kijk ook eens op

DERC-Advies-op-maat

Cursus op maat

Talen-SIR-examen

​Andere taal