Menu

SIR certificaat-ja-nee : SIR certificaat ABB
SIR cursusduur-symbool : 2,5 dag
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus Adembescherming B

Opleiding voor het SIR certificaat ABB

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor het certificaat Adembescherming B (ABB).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.
Het theoretische gedeelte gaat over de werking van het ademluchttoestel en de life support unit en hoe hiermee veilig werkzaamheden te verrichten. De verschillende soorten beschermingsmiddelen worden besproken en er wordt gedetailleerd ingegaan op de menselijke ademhaling.
Gedurende het praktijk gedeelte wordt een realistische werksituatie nagebootst en getoetst. 

De cursus is ontwikkelend overeenkomstig met de SIR richtlijnen en gebaseerd op het SIR handboek Adembescherming.

Onderwerpen cursus

  • Doel adembescherming
  • Definities
  • Wet- en regelgeving
  • Verantwoordelijkheden
  • Adembeschermingapparatuur en hulpmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Praktijk oefeningen

Voor het werken met stikstof of onder IDL-omstandigheden (levensbedreigend) is Adembescherming C noodzakelijk.

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursusdagen.  

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 186 61 06 64 of viaopleidingen@derc.nl

 

Contact DERC Advies

Geïnteresseerd in een van onze cursussen of heeft u een specifieke aanvraag? 
Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31 186 61 06 64 of viaopleidingen@derc.nl

Adembescherming-DERC Advies-1

Oefening in praktijksituatie

Adembescherming-DERC Advies

​Werking ​luchtfles 

Adembescherming

​Werking ademluchtdruk

​Kijk ook eens op

DERC-Advies-op-maat

Cursus op maat

Talen-SIR-examen

​Andere taal