Menu

SIR certificaat-ja-nee : SIR certificaat ABB
SIR cursusduur-symbool : 2,5 dagen 
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus Adembescherming B

Opleiding voor het SIR certificaat ABB

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor het certificaat Adembescherming B (ABB).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De cursus gaat over de werking van het ademluchttoestel en de life support unit en hoe hiermee veilig werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van de cursus weet de deelnemer welke beschermende middelen nodig zijn en is hij op de hoogte van de details met betrekking tot de menselijke ademhaling.

Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek Adembescherming.

Onderwerpen cursus

  • Doel adembescherming
  • Definities
  • Wet- en regelgeving
  • Verantwoordelijkheden
  • Adembeschermingapparatuur en hulpmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Praktijk oefeningen

Voor het werken met stikstof of onder IDL-omstandigheden (levensbedreigend) is Adembescherming C noodzakelijk.

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursusdagen.  

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl

 

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een opleiding op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

Adembescherming-DERC Advies-1

Oefening in praktijksituatie

Adembescherming-DERC Advies

​Werking ​luchtfles 

Adembescherming

​Werking ademluchtdruk

​Kijk ook eens op

DERC-Advies-op-maat

Cursus op maat

Talen-SIR-examen

​Andere taal