Menu

SIR certificaat-ja-nee : SIR certificaat CTK
Symbool geldigheid: 3 jaar
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen

Cursus Chemisch Technisch Keurmeester

Opleiding voor het SIR certificaat CTK

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider,aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie chemisch technisch keurmeester (CTK).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is ontwikkeld ten behoeve van registreren, onderhoud, keuren, testen en certificeren van chemisch technisch reinigingsapparatuur, zodat tijdens uitvoering van chemisch technische reinigingswerkzaamheden, de veiligheid van uitvoerende, omgeving en schade aan de te reinigen installatie te waarborgen. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Tijdens deze cursus maken we gebruik van het DERC chemisch technisch cursusboek. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op het SIR handboek Chemisch Technisch Reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Definities
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen apparatuur
 • Eisen keuringsinstantie
 • Soorten chemische reinigingsprocessen
 • Opstellen reinigingsprocedures
 • Opbouw van de tijdelijke reinigingsinstallatie
 • Chemicaliën, eigenschappen, risico’s en de werking
 • Chemie in combinatie met de installatie
 • Werkplek veiligheidseisen
 • Gevaarsymbolen op verpakkingen (GLP/GHS)
 • Gevaarsymbolen bij transport (ADR)
 • Eerste hulp, spill- en brandprocedures
 • Uitvoering en monitoring van de reinigingerpen cursus

 

 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen CTK

 • SIR certificaat CTK

 • SIR certificaat verlengen CTK-V

 • Taalmogelijkheden

 • Cursusmateriaal

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 186 610 664 of viaopleidingen@derc.nl

Overzicht komende cursussen Chemisch Technisch Keurmeester

Onze cursus op 8 en 9 juni is vol. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en alternatieven te bespreken. 

Contact DERC Advies

Geïnteresseerd in een van onze cursussen of heeft u een specifieke aanvraag? 
Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31 186 610 664 of viaopleidingen@derc.nl

Chemisch-Technische Plant

Werkomgeving

Chem Technisch uitleg-DERC-Advies

Trainingscentrum