Menu

SIR certificaat-ja-nee : ja (SIR CTO-B)
Symbool geldigheid: 3 jaar
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen

Cursus ​​Chemisch Technisch Operator

Opleiden voor het SIR ​certificaat ​​CTO

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie chemisch technisch operator (CTO).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is ontwikkeld om tijdens uitvoering van chemisch technische reinigingswerkzaamheden de veiligheid van uitvoerende, omgeving en schade aan de te reinigingen installatie te voorkomen. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Tijdens deze cursus maken we gebruik van het DERC chemisch technisch cursusboek. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op het SIR handboek Chemisch Technisch Reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Doel chemisch technisch reinigen
 • Definities
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • Soorten chemische reinigingsprocessen
 • Opstellen reinigingsprocedures
 • Opbouw van de tijdelijke reinigingsinstallatie
 • Chemicaliën, eigenschappen, risico’s en de werking
 • Chemie in combinatie met de installatie
 • Werkplek veiligheidseisen
 • Gevaarsymbolen op verpakkingen (GLP/GHS)
 • Gevaarsymbolen bij transport (ADR)
 • Eerste hulp, spill- en brandprocedures
 • Uitvoering en monitoring van de reiniging
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen chemisch technisch operator (CTO-B)

 • SIR certificaat chemisch technisch operator

 • Verlenging SIR certificaat chemisch technisch operator (CTO-V)

 • Taalmogelijkheden

 • SIR handboek chemisch technisch reinigen

Inschrijven

U kunt zich direct inschrijven voor onderstaande cursussen. Deze cursus is inclusief het DERC chemisch technisch cursusboek en inclusief gebruik van de lunch. Wij regelen voor u de aanmelding voor het SIR examen.

Overzicht komende cursussen Chemisch Technisch Operator Basis

U kunt zich direct inschrijven voor onderstaande cursussen. Deze cursus is inclusief gebruik van praktijkmiddelen en lunch. Wij regelen voor u de aanmelding voor het SIR examen.

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een cursus op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

Chemisch Technische omgeving-DERC-Advies

Werkomgeving

Chem Technisch Cursus-DERC-Advies

Trainingscentrum