Menu

SIR certificaat-ja-nee : SIR certificaat CTO
Symbool geldigheid: 3 jaar
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen

Cursus Chemisch Technisch Operator

Opleiding voor het SIR certificaat CTO

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie chemisch technisch operator (CTO).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is ontwikkeld om tijdens uitvoering van chemisch technische reinigingswerkzaamheden de veiligheid van uitvoerende, omgeving en schade aan de te reinigingen installatie te voorkomen. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Tijdens deze cursus maken we gebruik van het DERC chemisch technisch cursusboek. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op het SIR handboek Chemisch Technisch Reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Doel chemisch technisch reinigen
 • Definities
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • Soorten chemische reinigingsprocessen
 • Opstellen reinigingsprocedures
 • Opbouw van de tijdelijke reinigingsinstallatie
 • Chemicaliën, eigenschappen, risico’s en de werking
 • Chemie in combinatie met de installatie
 • Werkplek veiligheidseisen
 • Gevaarsymbolen op verpakkingen (GLP/GHS)
 • Gevaarsymbolen bij transport (ADR)
 • Eerste hulp, spill- en brandprocedures
 • Uitvoering en monitoring van de reiniging
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen CTO

 • SIR certificaat CTO

 • SIR certificaat verlengen CTO-V

 • Taalmogelijkheden

 • Cursusmateriaal

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl

Overzicht komende cursussen Chemisch Technisch Operator Basis

Let op, de cursus van 2 - 3 maart is vol!

Wij zijn graag van dienst op een ander moment, neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact DERC Advies

Geïnteresseerd in een van onze cursussen of heeft u een specifieke aanvraag? 
Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31(0)186 610 664 of via opleidingen@derc.nl

Chemisch Technische omgeving-DERC-Advies

Werkomgeving

Chem Technisch Cursus-DERC-Advies

Trainingscentrum