Menu

SIR certificaat-ja-nee : SIR certificaat TCT
Symbool geldigheid: 3 jaar
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen

Cursus Toezichthouder Chemisch Technisch Reinigen 

Opleiding voor het SIR certificaat TCT

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie toezichthouder chemisch technisch reinigen (TCT).

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is ontwikkeld om tijdens uitvoering van chemisch technische reinigingswerkzaamheden de veilige gang van uitvoering, uitvoerende, omgeving en schade aan de te reinigingen installatie te kunnen waarborgen. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Tijdens deze cursus maken we gebruik van het DERC chemisch technisch cursusboek. De inhoud van deze cursus is gebaseerd op het SIR handboek Chemisch Technisch Reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Doel chemisch technisch reinigen
 • Definities
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • Soorten chemische reinigingsprocessen
 • Opstellen reinigingsprocedures
 • Opbouw van de tijdelijke reinigingsinstallatie
 • Chemicaliën, eigenschappen, risico’s en de werking
 • Chemie in combinatie met de installatie
 • Werkplek veiligheidseisen
 • Gevaarsymbolen op verpakkingen (GLP/GHS)
 • Gevaarsymbolen bij transport (ADR)
 • Eerste hulp, spill- en brandprocedures
 • Uitvoering en monitoring van de reiniging

 

 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen TCT

 • SIR certificaat TCT

 • SIR certificaat verlengen TCT-V

 • Taalmogelijkheden

 • Cursusmateriaal

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 186 61 06 64 of viaopleidingen@derc.nl

Overzicht komende cursussen Toezichthouder Chemisch Technisch Reinigen

Onze cursus op 8 en 9 juni is vol. Neem contact met ons op om de mogelijkheden en alternatieven te bespreken. 

Contact DERC Advies

Geïnteresseerd in een van onze cursussen of heeft u een specifieke aanvraag? 
Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31 186 61 06 64 of viaopleidingen@derc.nl

Chemisch-Technische Plant

Werkomgeving

Chem Technisch uitleg-DERC-Advies

Trainingscentrum