Menu

SIR certificaat-ja-neeja SIR (TDV-B)
Symbool geldigheid: 4 jaar
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen

Cursus Toezichthouder Druk Vacuüm Reinigen 
Opleiden voor het SIR ​certificaat ​​​TDV

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie toezichthouder druk vacuüm reinigen (TDV).

De toezichthouder druk vacuüm reinigen waarborgt een veilige gang van zaken tijdens druk vacuüm en zuig graaf reinigingswerkzaamheden.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus geeft een compleet beeld van de druk vacuüm reinigingstechnieken en technische mogelijkheden. Verder wordt ingegaan ​op de risico's en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. De cursus is er op ingericht dat toezichthouders in onder andere de (petro) chemische industrie tijdens uitvoering van druk vacuüm reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken kunnen waarborgen. Ook wordt in gegaan op onjuist gebruik en hoe tekortkomingen te corrigeren. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we ​gebruik van het SIR handboek druk vacuüm reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Definities en enkele natuurkundige begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Werking vacuüm systemen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, juiste keuze en gebruik
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • SIR eisen druk vacuüm apparatuur
 • Werkprocedures en reinigingsmethoden
 • Werkplek, veiligheidseisen en risico’s
 • SIR laad los schema
 • Slang keuze bepalen 
 • Uitvoering en monitoring van de reiniging
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen toezichthouder druk vacuüm reinigen (TDV-B)

 • SIR certificaat toezichthouder druk vacuüm reinigen

 • Verlenging SIR certificaat toezichthouder druk vacuüm reinigen (TDV-V)

 • Taalmogelijkheden

 • SIR handboek druk vacuüm reinigen

 • Code 95

Inschrijven

U kunt zich direct inschrijven voor onderstaande cursussen. Deze cursus is inclusief gebruik van de lunch. Wij regelen voor u de aanmelding voor het SIR examen.

Overzicht komende cursussen Toezichthouder Druk Vacuüm Reinigen

 

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een cursus op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

Toezichthouder-Druk Vacuum-DERC-Advies

Druk vacuüm wagen

Examen-Toezichthouder-Druk-Vacuum-DERC-Advies

Digitaal SIR examen