Menu

SIR certificaat-ja-nee : ja SIR (ZGM-B)
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen
Symbool geldigheid: 3 jaar


Cursus Zuiggraaf Machinist 

Opleiding voor het SIR certificaat ZGM

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie zuiggraaf machinist (ZGM). 

De zuiggraaf machinist is tijdens de uitvoering van de zuig graaf werkzaamheden de verantwoordelijke persoon op de werkplek.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is ontwikkeld om tijdens de uitvoering van industriële zuig graaf werkzaamheden de veiligheid en efficiëntie te verhogen. Verder wordt in gegaan op het juiste en correcte gebruik van druk vacuüm- en zuig graaf apparatuur. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek Druk Vacuüm Reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Definities en enkele natuurkundige begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Verschillen en overeenkomsten druk vacuüm en zuig graaf wagens
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • SIR eisen druk vacuüm apparatuur
 • Werkprocedures en reinigingsmethoden
 • Eisen werkplek 
 • Risico’s
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen zuiggraaf machinist (ZGM-B)

 • SIR certificaat zuiggraaf machinist

 • Verlenging SIR certificaat zuiggraaf machinist (ZGM-T)

 • Taalmogelijkheden

 • SIR handboek druk vacuüm reinigen

 • Code 95

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl

Overzicht komende cursussen Zuiggraaf Machinist

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een cursus op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.