Menu

SIR certificaat-ja-neeja (SIR HDK-B)
SIR cursusduur-symbool: 2 dagen
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus ​Hoge Druk ​Keurmeester

Opleiden voor het SIR ​certificaat ​HD​K

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie hoge druk machinist (HDK).

De keurmeester mag de keuringen verzorgen van hogedrukapparatuur bij de door de SIR erkende keuringsinstanties alsmede het uitvoeren van kwartaalinspecties.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is zodanig ingericht dat keurmeesters voldoende kennis op doen van hogedrukapparatuur zodat zij de hogedrukwaterstraalinstallaties en toebehoren kunnen beoordelen op veiligheid. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek hoge druk vloeistof reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Definities en enkele natuurkundige begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden 
 • Werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen apparatuur
 • Eisen keuringsinstantie
 • Werkplek veiligheidseisen
 • Werkprocedures en reinigingsmethoden
 • Eerste hulp bij hoge druk verwondingen
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen hoge druk keurmeester (HDK-B)

 • SIR certificaat hoge druk keurmeester

 • Verlenging SIR certificaat hoge druk keurmeester (HDK-V)

 • Taalmogelijkheden

 • SIR Handboek hoge druk vloeistof reinigen

Inschrijven

U kunt zich direct inschrijven voor onderstaande cursussen. Deze cursus is inclusief gebruik van praktijkmiddelen en lunch. Wij regelen voor u de aanmelding voor het SIR examen.

Overzicht komende cursussen Hoge Druk Keurmeester 

 

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een ​cursus op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

Hoge Druk Keurmeester-Testbank

Testen apparatuur

Hoge Druk Keurmeester

​Werking apparatuur

Hoge Druk Keurmeester

​Beveiligingen