Menu

SIR certificaat-ja-nee: SIR certificaat HDK
SIR cursusduur-symbool: 2,5 dag
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus Hoge Druk Keurmeester

Opleiding voor het SIR certificaat HDK

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie hoge druk machinist (HDK).

De keurmeester mag de keuringen verzorgen van hogedrukapparatuur bij de door de SIR erkende keuringsinstanties alsmede het uitvoeren van kwartaalinspecties.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus is zodanig ingericht dat keurmeesters voldoende kennis op doen van hogedrukapparatuur zodat zij de hogedrukwaterstraalinstallaties en toebehoren kunnen beoordelen op veiligheid. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek hoge druk vloeistof reinigen. 

Onderwerpen cursus

 • Definities en enkele natuurkundige begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden 
 • Werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen apparatuur
 • Eisen keuringsinstantie
 • Werkplek veiligheidseisen
 • Werkprocedures en reinigingsmethoden
 • Eerste hulp bij hoge druk verwondingen
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen HDK

 • SIR certificaat HDK

 • SIR certificaat verlengen HDK-V

 • Taalmogelijkheden

 • Cursusmateriaal

 • Code 95

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen.
De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via ttelefoonnummer +31186 610 664 of viaopleidingen@derc.nl

Overzicht komende cursussen Hoge Druk Keurmeester    

Contact DERC Advies

Geïnteresseerd in een van onze cursussen of heeft u een specifieke aanvraag? 
Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31 186 610 664 of viaopleidingen@derc.nl

Hoge Druk Keurmeester-Testbank

Testen apparatuur

Hoge Druk Keurmeester

​Werking apparatuur

Hoge Druk Keurmeester

​Beveiligingen