Menu

SIR certificaat-ja-nee : ja (SIR THD-B)
SIR cursusduur-symbool : 2 dagen
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus Toezichthouder ​Hoge Druk

Opleiden voor het SIR ​certificaat ​THD

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider,aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie toezichthouder hoge druk (THD).

De toezichthouder hoge druk reiniging waarborgt een veilige gang van zaken tijdens hogedrukwerkzaamheden. 

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus geeft een compleet beeld van de hogedrukreinigingstechnieken en technische mogelijkheden alsmede de risico's en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. De cursus is zodanig ingericht dat toezichthouders in onder andere de (petro) chemische industrie tijdens uitvoering van de hogedrukreinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken kunnen waarborgen. Ook wordt in gegaan op onjuist gebruik en het kunnen corrigeren van tekortkomingen. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek hoge druk vloeistof reinigen. 

 • Definities en enkele natuurkundige begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Werking hoge druk waterstraalinstallaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, juiste keuze en gebruik
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • Werken met de beslisboom
 • Werkprocedures en reinigingsmethoden
 • Werkplek, veiligheidseisen en risico’s
 • Eerste hulp bij hogedrukverwondingen
 • Nozzle- en slang keuze aan de hand van berekeningen bepalen 
 • Uitvoering en monitoring van de reiniging 
   
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen toezichthouder hoge druk (THD-B)

 • SIR certificaat toezichthouder hoge druk

 • Verlenging SIR certificaat toezichthouder hoge druk (THD-V)

 • Taalmogelijkheden

 • SIR handboek hoge druk vloeistof reinigen

Inschrijven

U kunt zich direct inschrijven voor onderstaande cursussen. Deze cursus is inclusief gebruik van praktijkmiddelen en lunch. Wij regelen voor u de aanmelding voor het SIR examen.

Overzicht komende cursussen Toezichthouder Hoge Druk 

 

Contact DERC Advies

Voor individuele cursussen, een cursus in een andere taal of een cursus op uw eigen locatie kunt u contact met ons op nemen op telefoonnummer +31 (0)186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.

Nozzle keuze

Nozzle keuze

Toezichthouder hoge druk

Beoordelen veilige werksituaties

Hoge Druk Keurmeester

Werking hogedrukinstalatie