Menu

SIR certificaat-ja-nee : SIR certificaat THD
SIR cursusduur-symbool : 2,5 dag
Symbool geldigheid: 3 jaar

Cursus Toezichthouder Hoge Druk

Opleiding voor het SIR certificaat THD

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider,aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor de functie toezichthouder hoge druk (THD).

De toezichthouder hoge druk reiniging waarborgt een veilige gang van zaken tijdens hogedrukwerkzaamheden. 

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit theoretische informatie. De cursus geeft een compleet beeld van de hogedrukreinigingstechnieken en technische mogelijkheden alsmede de risico's en bijbehorende veiligheidsmaatregelen. De cursus is zodanig ingericht dat toezichthouders in onder andere de (petro) chemische industrie tijdens uitvoering van de hogedrukreinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken kunnen waarborgen. Ook wordt in gegaan op onjuist gebruik en het kunnen corrigeren van tekortkomingen. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden leggen wij u de stof op begrijpelijke wijze uit. Wij passen de cursusinhoud doorlopend aan de nieuwe eisen en wijzigingen in de branche aan. Bij deze cursus maken we gebruik van het SIR handboek hoge druk vloeistof reinigen. 

 • Definities en enkele natuurkundige begrippen
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden
 • Apparatuur en hulpmiddelen
 • Werking hoge druk waterstraalinstallaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, juiste keuze en gebruik
 • Registratie, onderhoud, keuring en testen
 • Werken met de beslisboom
 • Werkprocedures en reinigingsmethoden
 • Werkplek, veiligheidseisen en risico’s
 • Eerste hulp bij hogedrukverwondingen
 • Nozzle- en slang keuze aan de hand van berekeningen bepalen 
 • Uitvoering en monitoring van de reiniging 
   
 • Opleidingsduur/locatie

 • SIR examen THD

 • SIR certificaat THD

 • SIR certificaat verlengen THD-V

 • Taalmogelijkheden

 • Cursusmateriaal

 • Code 95

Inschrijven

Hieronder heeft u de mogelijkheid om een inschrijving toe te sturen, wij regelen de aanmelding voor het SIR examen. De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 186 610 664 of via opleidingen@derc.nl

Overzicht komende cursussen Toezichthouder Hoge Druk    

Contact DERC Advies

Geïnteresseerd in een van onze cursussen of heeft u een specifieke aanvraag? 
Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn bereikbaar via telefoonnummer +31 186 610 664 of viaopleidingen@derc.nl

Nozzle keuze

Nozzle keuze

Toezichthouder hoge druk

Beoordelen veilige werksituaties

Hoge Druk Keurmeester

Werking hogedrukinstalatie