Menu
Menu

Privacy Statement

Bij DERC Waterjetting staat privacy hoog in het vaandel. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Onderstaand overzicht geeft u in vogelvlucht inzicht in de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. De uitgebreide beschrijving leest u in ons privacy statement.

Persoonsgegevens     Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

    

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Geslacht

Verwerken     Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 

 • Adviseren over een product
 • Bestellen producten
 • Relatiebeheer 
 • Organiseren van opleidingen en bijbehorende examens
 • Marketingactiviteiten
 • ldentiteitsonderzoek ter voorkoming van fraude

Wanneer     Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

 

 • Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met u.
 • Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten. Hier nemen wij uiteraard uw belang in acht.
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
 • Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden.
   

Tijd     Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

    

 • Tijdens de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval tijdens de looptijd van onze relatie of overeenkomst. We houden ons aan de maximale wettelijke bewaartermijn.
   

Rechten     Wat zijn uw rechten voor verwerking van uw gegevens?

    

 • Informatie of wij gegevens van u verwerken
 • Aanpassing van gegevens
 • Inzage in uw gegevens
 • Beperking van gegevens
 • Bezwaar tegen gebruik gegevens
 • Wissen van gegevens
 • Overdracht van gegevens

  Let op: Het kan voorkomen dat wij niet in alle gevallen kunnen voldoen aan uw verzoek. Als dit het geval is, laten wij u dit met opgave van reden weten.

Beveiligen     Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

 

    
We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Er is een meldplicht datalekken. Incidenten registreren en melden we als dat nodig is.

 

Privacy Statement     Privacy statement

    

Onder het kopje “contact” vindt u altijd de meest actuele privacy statement, hierin kunt u precies lezen hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie.

 

Klachten en Vragen     Heeft u een vraag of een klacht?

    

Neem contact met ons op via: privacy@derc.nl. U kunt ook direct een klacht indienen via: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl